Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト

ドラゴンクエストI・II(SFC) 
スタッフリスト

ドラゴンクエスト

SCENARIO & GAMEDESIGN

YUJI HORII

MONSTER DESIGN

AKIRA TORIYAMA

MUSIC COMPOSE

KOICHI SUGIYAMA

PROGRAM

KOUHEI TAMURA

TECHNICAL SUPPORT

MANABU YAMANA
JINJI HORAGAI
YUTAKA GYOTOKU

SCENARIO ASSISTANT

SACHIKO SUGIMURA
HIROSHI MIYAOKA

CG DESIGN

SHINTARO MAJIMA

SOUND PROGRAM

DOGEN SHIBUYA

SOUND COOPERATE

TAKENORI YAMAMORI
CHIYOKO MITSUMATA

DEVELOPMENT MANAGER

TAICHI INUZUKA

PRODUCTION STAFF

SHIGEKI MARUYAMA
DAIZOU SHIMAMURA
MARIKO IIDA

PRODUCER

YUKINOBU CHIDA

PUBLISHER

YASUHIRO FUKUSHIMA

DRAGONQUESTI ORIGINAL VERSION
© 1986 ARMOR PROJECT
© 1986 BIRD STUDIO
© 1986 KOICHI SUGIYAMA
© 1986 CHUN SOFT
© 1986 ENIX
DRAGONQUESTI SFC VERSION
© 1993 ARMOR PROJECT
© 1993 BIRD STUDIO
© 1993 KOICHI SUGIYAMA
© 1993 CHUN SOFT
© 1993 ENIX

ドラゴンクエストII 悪霊の神々

SCENARIO & GAMEDESIGN

YUJI HORII

MONSTER DESIGN

AKIRA TORIYAMA

MUSIC COMPOSE

KOICHI SUGIYAMA

PROGRAM

KOUHEI TAMURA

TECHNICAL SUPPORT

JINJI HORAGAI
YUTAKA GYOTOKU

MANABU YAMANA

SCENARIO ASSISTANT

SACHIKO SUGIMURA
HIROSHI MIYAOKA

KAZUNORI ORIO
FUMINORI ISHIKAWA

CG DESIGN

SHINTARO MAJIMA

SOUND PROGRAM

DOGEN SHIBUYA

SOUND COOPERATE

TAKENORI YAMAMORI
CHIYOKO MITSUMATA

DEVELOPMENT MANAGER

TAICHI INUZUKA

PRODUCTION STAFF

SHIGEKI MARUYAMA
DAIZOU SHIMAMURA
MARIKO IIDA

TEST PLAY

YOUICHI HAYAKAWA
MASAHIRO WADA
HIROOMI TANAKA

YOSHIRO TAKESHITA
RIE WADA
DAISUKE ISHIZUKA

NOBUO SAITO
NOBUKAZU SATO
HIDEYUKI OOWADA

YUMIKO TUKUDA
YASUKO KANEKO
JYUN IKUYOSHI

HIROFUMI KURODA
NIRIKAZU KOBAYASHI
TSUTOMU HAYASHI

PRODUCER

YUKINOBU CHIDA

PUBLISHER

YASUHIRO FUKUSHIMA

DRAGONQUESTII ORIGINAL VERSION
© 1987 ARMOR PROJECT
© 1987 BIRD STUDIO
© 1987 KOICHI SUGIYAMA
© 1987 CHUN SOFT
© 1987 ENIX
DRAGONQUESTII SFC VERSION
© 1993 ARMOR PROJECT
© 1993 BIRD STUDIO
© 1993 KOICHI SUGIYAMA
© 1993 CHUN SOFT
© 1993 ENIX

Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト