Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト

ドラゴンクエストIV 導かれし者たち 
スタッフリスト

SCENARIO

YUJI HORII

MONSTER DESIGN

AKIRA TORIYAMA

MUSIC COMPOSER

KOICHI SUGIYAMA

CHIEF PROGRAMMER

KAN NAITOH
MANABU YAMANA

PROGRAMMER

KENICHI MASUTA
KAZUYA ASANO
TOGO NARITA
MASAYOSHI SAITOH
TAKAHITO IKEDA
HYOJI SHINOHARA

SOUND PROGRAMMER

MASUMI TAKIMOTO
TADASHI FUKUZAWA

GRAPHIC DESIGNER

TAKASHI YASUNO
SATOSHI FUDABA

SCENARIO ASSISTANT

KAZUNORI ORIO
TSUYOSHI ASAMI
FUMINORI ISHIKAWA
SHIGEYA UENO
SACHIKO SUGIMURA

ASSISTANT

KENJIRO KANO
MARIKO IIDA
KAZUHIRO KURIMOTO
YUCHI KIKUMOTO
TOSHIAKI KAMATA
ERIKO YAMAKAWA
KAZUKO WAKABAYASHI
RIKA SUZUKI
CHIHARU ANDO

ASSISTANT PRODUCER

HIROYUKI TAKAHASHI
SADAO YAHAGI

DIRECTOR

KOICHI NAKAMURA

PRODUCER

YUKINOBU CHIDA

PUBLISHER

YASUHIRO FUKUSHIMA

COPYRIGHT
1990 ARMOR PROJECT
1990 BIRD STUDIO
1990 KOICHI SUGIYAMA
1990 CHUN SOFT
1900 ENIX

Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト