Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト

ドラゴンクエストIV 
導かれし者たち(PS)
スタッフリスト

Game design & Scenario Director

Yuji Horii

Original character & Monster Designer

Akira Toriyama

Music Composer

Koichi Sugiyama

Director of Programming

Manabu Yamana

Art Director

Shintaro Majima

Scenario

Yuji Horii

Programming

Masayuki Kawamoto
Yasushi Watanabe
Tetsuro Hori
Makoto Hirashima
Kazuaki Motoyama

Graphic Design

Shintaro Majima

Naoyuki Hayakawa
Yoshihisa Nishimura
Hiroshi Muroki

Yukari Umada
Tatsuya Takahashi
Ruri Yamaguchi
Keiichi Egawa
Rena Konaka
Masato Hirayama

Graphic tools Engineer

Takeshi Sugimura

Sound Design

Tsukasa Tawada
Masanori Miyamoto

Scenario Assistance

Jin Fujisawa
Atsushi Narita
Shigeki Nakadera
Amo Kamimura

Original Scenario Assistance

Sachiko Sugimura
Fuminori Ishikawa
Kazunori Orio

Program Assistance

Satoshi Fukushima
Hideo Yoshikawa
Tomonori Sakamoto

Graphic Assistance

Hiroto Takeda
Yuki Nakamura
Miho Terada
Tatsuo Majima
Akihiro Kawamura

TAMTAM

Special Thanks

Kaori Okada

Hiroaki Suzuki
Sumire Azuma
Yoshihiro Matsumoto
Chihiro Kobayashi
Tsutomu Hamura
Meiko Ida

Miho Komamiya

ENIX STAFF

Public Relations

Ryouichi Kuramochi

Shinji Futami
Hideki Yamamoto
Munehiro Ohsawa
Rumi Yoshikawa
Syuichi Kobayashi

Sales and Marketing

Tomoyoshi Oosaki
Tsutomu Yamada
Kouji Takada
Yutaka Tani
Yuuken Furo
Yuuchi Kikumoto
Kazuo Kusakawa
Tatsuhiko Tsubota
Saori Habara

Dragon Quest Division

Yuu Miyake
Naoya Matsuda
Yoshihito Taniuchi

Artwork

Naoki Oishi
Takashi Kamimura

Web Support

Hideki Yoneyama

Technical Support

Hiroshi Sato

Kenjiro Kano
Noriko Nakanome
Tomoyuki Iwai
Kazunori Owada

Play Testers

Numata Koji
Hiroaki Tanaka
Tohru Ajiro
Shoko Ishino
Takashi Kurosaki
Kan Ikeda
Naomi Ozawa
Tomohiro Aso
Youko Kagaya
Emi Narikiyo
Kayo Nakata
Tadahiro Minamishima
Katsuhiko Yokoyama
Mikihiro Hayashi
Kentaka Nakashima
Shingo Noguki
Satoshi Matsuzaki
Kazuya Yoshitake
Natsuki Asai
Hiroyuki Yamashita
Kou Shimabukuro
Masaru Watanabe
Jiro Kimura
Takayuki Mibu
Namie Itakura
Masanori Ichikawa
Takashi Orikata
Tomoya Asano
Noriyoshi Fujimoto

Produce Assistance

Mariko Numajiri
Naofumi Matsushita

Producer

Ryutaro Ichimura

Chief Producer

Taichi Inuzuka

Executive Producers

Yukinobu Chida
Kouji Taguchi

Publisher

Keiji Honda

ORIGINAL
DRAGON QUEST IV
©1990 ARMOR PROJECT
©1990 BIRD STUDIO
©1990 KOICHI SUGIYAMA
©1990 CHUN SOFT
©1990 ENIX
DRAGON QUEST IV
©2001 ARMOR PROJECT
©2001 BIRD STUDIO
©2001 KOICHI SUGIYAMA
©2001 HEART BEAT
©2001 ARTE PIAZZA
©2001 ENIX

Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト