Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト

ドラゴンクエストV 天空の花嫁 
スタッフリスト

SCENARIO & GAMEDESIGN

YUJI HORII

CHARACTER DESIGN

AKIRA TORIYAMA

MUSIC COMPOSER

KOICHI SUGIYAMA

DIRECTOR

MANABU YAMANA

CHIEF PROGRAMMER

KENICHI MASUTA
TOGO NARITA

PROGRAMMER

MASAYUKI KAWAMOTO
TAKASHI KAWASHIMA
HYOJI SHINOHARA
JINJI HORAGAI
YASUSHI WATANABE
JUN SAKAMOTO
MASUMI TAKIMOTO
HITOSHI OHORI
MASAYA HASHIMOTO
KOUHEI TAMURA
MASASHI HIJIKATA

CHIEF GRAPHICS DESIGNER

SATOSHI FUDABA

GRAPHICS DESIGNER

TAKASHI YASUNO
JUNICHI GOUDA
KUMIKO HARADA
KOUJI YOKOTA
SHINTAROU MAJIMA

SOUND PROGRAMMER

TADASHI FUKUZAWA
TAKENORI YAMAMORI
CHIYOKO MITSUMATA

PROGRAM ASSISTANT

MICHIE NARITA
SHINJI SASAKI
KAZUYA ASANO

SUPERVISOR

KOICHI NAKAMURA

SCENARIO ASSISTANT

SACHIKO SUGIMURA
KAZUNORI ORIO
FUMINORI ISHIKAWA
SHIGEYA UENO
MIHO KOMAMIYA
KENJI YANAGISAWA

PRODUCTION STAFF

D.SHIMAMURA M.IIDA
Y.YAMAGISHI S.YAHAGI
M.SATODA T.INUZUKA
K.KANO Y.KIKUMOTO
N.NAKANOME M.SAITOU
T.YASUTA T.OOTUKA
Y.HAYAKAWA Y.HAMADA
N.TAKAMURA N.IKEDA
M.NUMAJIRI M.OOMORI
T.OOI K.KURIMOTO
Y.HATANO M.YOSHIKAWA
K.TESHIMA M.YAMANE
M.WADA E.SAKAI
T.GOTOU Y.MIYAKE
H.TANAKA H.IESAKA
R.MORIYA S.KITAORI

VICE PRODUCER

SHIGEKI MARUYAMA

PRODUCER

YUKINOBU CHIDA

PUBLISHER

YASUHIRO FUKUSHIMA

© 1992 ARMOR PROJECT
© 1992 BIRD STUDIO
© 1992 KOICHI SUGIYAMA
© 1992 CHUN SOFT
© 1992 ENIX

Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト