Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト

ドラゴンクエストV 
天空の花嫁(DS)
スタッフリスト

Scenario & Game Designer
General Director

YUJI HORII

Character & Monster Designer

AKIRA TORIYAMA

Music Composer

KOICHI SUGIYAMA

Art Director

SHINTARO MAJIMA


Performer

TOKYO METROPOLITAN
SYMPHONY ORCHESTRA
[Overture]

Planning Director

SACHIKO SUGIMURA

Monster CG Designer in Chief

NAOYUKI HAYAKAWA

Character CG Designer in Chief

TATSUYA TAKAHASHI

World CG Designer in Chief

RURI YAMAGUCHI


Programmer in Chief

MASARU IMAOKA

Scenario Writers

YUJI HORII
SACHIKO SUGIMURA
FUMINORI ISHIKAWA
KAZUNORI ORIO

JIN FUJISAWA
AMO KAMIMURA
SHIGEKI NAKADERA
ATSUSHI NARITA

CHIE YOKOTA
KIYOYUKI SHOJI
SAIKO TAKAHORI
TOSHIHIKO CHIBA


Monster CG Designers

NAOYUKI HAYAKAWA
SIMON ROBERT
TAKUMI HORIE
SAYAKA AMANO
MASAAKI KAMIMORI

Character CG Designers

TATSUYA TAKAHASHI
YUICHI SUZUKI
AYUMU KOJIMA
HIROKO FUJIKAWA

World CG Designers

RURI YAMAGUCHI
FUMIHITO MATSUZAKI
YUKI NAKAMURA
AIKO TEGA
KAZUHIRO ONUMA
KEIKO KAMONO
HIROKO FUJIKAWA

Menu CG Designers

TATSUYA TAKAHASHI
SIMON ROBERT
MASAAKI KAMIMORI
TEPPEI YAMADA

Slime Race &
Slime Touch Designers

SHINTARO MAJIMA
YASUNORI YANAGAWA


Programmers

MASARU IMAOKA
TOMOHIRO ISHIKURO

TAKAO FUKAYA
DAISUKE SHIKATA
KEISHIN TOMOYORI
AKIHIKO EIKI

HIROTOSHI KUWABARA
KAORU KOGA
KAZUKI MIZUNO
YASUSHI WATANABE

Planning Staff

MASAYOSHI SAITO
KIYOYUKI SHOJI
TOSHIHIKO CHIBA
SAIKO TAKAHORI

Support Staff

MASAKI SAWADA
YUICHI HAMAMICHI
YUSUKE KODERA

Sound Designers

HAYATO MATSUO
CHIYOKO MATSUO

SQUARE ENIX CO., LTD.

Project Management Division

Publicity Director

RYOICHI KURAMOCHI

Publicity Assistant

MAYUMI TAKITA

DRAGON QUEST Team

TAICHI INUZUKA
RYUTARO ICHIMURA
KAITO YAMAGUCHI
SYUHEI YAMAGUCHI
YUKO HORIKAWA
SHINICHI TATSUKE
HIROSHI SATO
RIE ARAI

Ratings Section

Ratings Advisors

SUEKO KOGAI
REIKO KONDO

Ratings Section Manager

MASASHI HIRAMATSU

Quality Assurance Division

Coordinator

TETSUYA HORIGUCHI

Planner

JOJI HAYASHI

Assistant Coordinators

KAZUYUKI KAGEYAMA
NANA ITO

Technical Engineers

KAZUYA OKAMOTO
TOSHIMITSU UMEZAWA

Senior Testers

TAKU KATO
NAOKO ASAZUMA
SATOSHI AIDA
HIROSHI KONDO

Testers

YUTA SHIWA
TSUKASA TORIGATA
YASUYUKI MURAKAMI
AKIRA SHINDO
AKIRA SAITO
KUMIKO BABA

SHIGEMITSU HARA
HIRONOBU OTA
MASANORI MONMA
RYOTA MURAYAMA
EIKICHI FUJIBAYASHI
JOJI SATO
MASAMICHI TAKANO
AKINARI FUKUDA

NORIYOSHI OHTA
HIROSHI OHKUBO
MASAAKI HIJIKI
SAYAKA HARADA
MIKI YAMAGUCHI
SACHIKO SHIGIHARA
MAMI TANIKAWA
HIROKI SATO

JUN NOGUCHI
MIKIKO MOCHIZUKI
SATOMI OHNISHI
HIROKI OINISHI
NAOFUMI AMATSU
SHINGO MURAKAMI
HIRONORI KUDO
YUYA TAKAHASHI

YUTARO NAGATOMO
RINGO WACHI
TAKEYUKI SUZUKI
HIROAKI FUKUMOTO
SUSUMU KURIHARA
JUN OKAZAKI
DAIGORO YOSHINO
HIROYUKI YAMADA

KENICHI ASAZUMA
KANA YOKOYAMA
TAKESHI KASHIWAGI
YOSHIO INOMATA
YOSHITAKE YOKOTA
YUSUKE BABA
SYUICHI NAKAZATO
AKIHIRO ONO

MASAHIRO EGUCHI
KEI TAKAHASHI
SATOKO HAMAMACHI
AKI TANOI

...and All QA Staff

Special Thanks

MAKI NAKAJIMA

Manager

HIDEYUKI KATO

Senior Manager

YUKIHIRO SHIBUYA

General Manager

KOJI YAMASHITA

Community & Service Division

Customer Service Manager

SHOSAKU TAKABAYASHI

Information Center Manager

RYUJI KUDO

Information Center Supervisors

NATSUYO TAKADA
NORIKO NAKANOME

Back-End Support Manager

TOSHIO MUROUCHI

Back-End Support Group Chief

YOJIRO YAMAOKA

Back-End Support Group Staff

MAKI MATSUDA
TAKAHIKO KINOSHITA

...and All Support Staff

Sales and Marketing Division

Corporate Executive

SHINJI HASHIMOTO

General Manager

TOMOYOSHI OOSAKI

Senior Manager

SATOSHI KASHIWAZAKI

Manager

TSUTOMU YAMADA
KOJI TAKADA
MAKOTO TSUDA

..and All Sales Staff

Publicity Division

Corporate Executive

KOJI TAGUCHI

Publicity Producer

NORIKO OZAKI

Publicity Team

MINAKO GOTOH
ITSUKO KATANO

Artwork Coordinators

TAKASHI KAMIMURA
NAOKI OHISHI


Special Thanks

SUGIYAMA KOBO
SHUEISHA Inc.
GAL ENTERPRISE
Bold
PLUS heads inc.
EIICHIRO NAKATSU
SHINNOSUKE YAMADA

TSUYOSHI YAMAUE
AKIKO YAMAMOTO
TOMOKO NAITO
TOKIKO INOUE
SATOSHI MATSUI
MOTOHIRO SUZUKI
TOMOYA KUBO
KAYOKO ISOZAKI
KOUSAKU HIYAMA
TAKUMI HOSOYAMA

Producer

NORIYOSHI FUJIMOTO
YOSHIKI WATABE

Executive Producer

YUU MIYAKE

General Producer

YUKINOBU CHIDA

Publisher

YOICHI WADA
KEIJI HONDA

©2008 ARMOR PROJECT
©2008 BIRD STUDIO
©2008 KOICHI SUGIYAMA
©2008 ARTEPIAZZA
©2008 SQUARE ENIX

Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト