Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト

ドラゴンクエストVI 幻の大地(DS)
スタッフリスト

Scenario & Game Designer
General Director

YUJI HORII

Character & Monster Designer

AKIRA TORIYAMA

Music Composer

KOICHI SUGIYAMA

Art Director

SHINTARO MAJIMA


Performer

TOKYO METROPOLITAN
SYMPHONY ORCHESTRA
[Overture]

Scenario Writers

YUJI HORII
SACHIKO SUGIMURA
KAZUNORI ORIO
FUMINORI ISHIKAWA

Sound Designers

HAYATO MATSUO
CHIYOKO MATSUO


Planning & Developed by

ArtePiazza

Development Producer

SHINTARO MAJIMA

Development Director

SACHIKO SUGIMURA

Programmer in Chief

MASARU IMAOKA

Monster CG Designer in Chief

NAOYUKI HAYAKAWA

Character CG Designer in Chief

TATSUYA TAKAHASHI

World CG Designer in Chief

RURI YAMAGUCHI


Monster CG Designers

NAOYUKI HAYAKAWA
TATSUYA TAKAHASHI
SIMON ROBERT
SAYAKA AMANO
YUICHI SUZUKI

Character & Effect CG Designers

TATSUYA TAKAHASHI
AYUMU KOJIMA
HIROKO FUJIKAWA

World CG Designers & Illustrators

RURI YAMAGUCHI
FUMIHITO MATSUZAKI
YUKI NAKAMURA
AIKO TEGA

KAZUHIRO ONUMA
KEIKO KAMONO
HIROKO FUJIKAWA
TAKESHI CHIDA

Menu CG Designers

TATSUYA TAKAHASHI
SIMON ROBERT
TEPPEI YAMADA

Programmers

MASARU IMAOKA
TOMOHIRO ISHIKURO

TAKAO FUKAYA
DAISUKE SHIKATA
KEISHIN TOMOYORI
AKIHIKO EIKI

MASAKI SAWADA
YUSUKE KODERA

Planning & Scenario Staff

KIYOYUKI SHOJI
TOSHIHIKO CHIBA
SAIKO TAKAHORI
MASAYOSHI SAITO

KAZUNORI ORIO
TETSUYA KAWASAKI
KENGO FUKAWA

"Slime Curling" Planners

SHINTARO MAJIMA
TOSHIHIKO CHIBA

Development Tools Engineer

TAKESHI SUGIMURA

Development Support Staff

TAKESHI YAGAWA

SQUARE ENIX CO., LTD.

Producer Management Division

Publicity Director

RYOICHI KURAMOCHI

Publicity Assistant

MAYUMI TAKITA

DRAGON QUEST Team

TAICHI INUZUKA
RYUTARO ICHIMURA
KAITO YAMAGUCHI
SYUHEI YAMAGUCHI
YUKO HORIKAWA
KYOKO SETANI
HIROSHI SATO
AKIKO ORITA

Development Administration Division
Ratings Section

Ratings Advisors

SUEKO KOGAI
REIKO KONDO

Ratings Section Manager

MASASHI HIRAMATSU

Quality Assurance Division

Coordinators

JOJI HAYASHI

MASATOSHI YOSHIFUJI
KENGO MURATA
HAJIME SAITO

Technical Engineers

TOMOHITO KOHNO
KAZUYA OKAMOTO
TOSHIMITSU UMEZAWA
AKIHIKO NAGAYAMA

TADAHIRO KANEKO
SHINYA TSUKIOKA
MASAKAZU KAWANISHI
SHUN ASHIDA
TATSUYA NISHIMURA

Testers

TSUKASA TORIGATA
SHIGEMITSU HARA
AKINARI FUKUDA
SHINGO MURAKAMI
MASANORI MONMA
HIROSHI OHKUBO

HIROKI KYONO
HITOMI KURITA
HIDEFUMI SAKAMA
HIROKI SATO
AKIRA SHINDO
TAKEYUKI SUZUKI
YOICHI NUMATA
SATOKO HAMAMACHI

YASUYUKI MURAKAMI
MIKIKO MOCHIZUKI
MIKI YAMAGUCHI
MARI YAMAZAKI
KENICHI YAMAMOTO
DAIGORO YOSHINO
MASAHIRO EGUCHI
YOSHIHARU OHKAWARA

MAKOTO ODAIRA
SHINYA OKAMOTO
AKIHIRO ONO
MAI KITADE
HIRONORI KUDO
KENJI KURASAWA
MIZUKI SASAMOTO
HIROAKI SUZUKI

KEI TAMURA
YUICHI NAKANO
YUKAKO FUKUSHIMA
SATORU MATSUO

...and the entire QA Staff

Chief Coordinator

YUUCHI KIKUMOTO

Manager

HIDEYUKI KATO

Senior Manager

YUKIHIRO SHIBUYA

General Manager

KOJI YAMASHITA

Community & Service Division

Manager

TOSHIO MUROUCHI

Customer Service Manager

SHOSAKU TAKABAYASHI

Information Center Manager

YOSHINORI SUZUKI

Back-End Support Staff

RYUJI KUDO
NATSUYO TAKADA

...and all Support Staff

Sales and Marketing Division

Senior Vice President

SHINJI HASHIMOTO

General Manager

TOMOYOSHI OOSAKI

Senior Manager

SATOSHI KASHIWAZAKI

Manager

TSUTOMU YAMADA
KOJI TAKADA
MAKOTO TSUDA

...and all Sales Staff

Marketing & Publicity Division

Senior Vice President

KOJI TAGUCHI

Marketing & Publicity Producer

NORIKO OZAKI

Publicity Team

MINAKO GOTOH
ITSUKO KATANO

Artwork Coordinator

TAKASHI KAMIMURA


Special Thanks

SUGIYAMA KOBO
SHUEISHA Inc.
GAL ENTERPRISE
Bold
PLUS heads inc.
EIICHIRO NAKATSU
MISATO ZENBA

Assistant Producer

AYUMI TAKANO

Producer

NORIYOSHI FUJIMOTO
YOSHIKI WATABE

Executive Producer

YUU MIYAKE

General Producer

YUKINOBU CHIDA

Publisher

YOICHI WADA
KEIJI HONDA

©2010 ARMOR PROJECT
©2010 BIRD STUDIO
©2010 KOICHI SUGIYAMA
©2010 ARTEPIAZZA
©2010 SQUARE ENIX

Sword and Magic >
  >ドラゴンクエストスタッフリスト